Zvolení nového výboru

Dne 25.3.2024 proběhla schůze výboru ZO VOS UJEP, kde byl zvolen předseda výboru Martin Kozakovič, místopředseda výboru Daniel Šárovec, tajemnice výboru Denisa Vrábľová, čtvrtý člen výboru
Petr Majrich a pátý člen výboru Věra Výborná.