Činnost odborů

Záležitost jediného z nás je záležitostí nás všech!

  • Vedením sociálního dialogu se podílíme na zlepšování pracovní kultury, dodržování práva a spravedlivém ohodnocení všech zaměstnanců.
  • Vigilantibus iura scripta sunt – právo patří bdělým, nechť každý střeží svá práva! Zajišťujeme bezplatné právní poradenství v pracovněprávních a občanskoprávních záležitostech všem členům naší odborové organizace.
  • Projednáváme s vedením univerzity propuštění člena naší odborové organizace.
  • Projednáváme s vedením univerzity hromadné propuštění zaměstnanců mimo naší odborovou organizaci.
  • Podle § 287 zákoníku práce projednáváme mimo jiné ekonomickou situaci zaměstnavatele, množství práce a pracovní tempo, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, systém školení a vzdělávání zaměstnanců a další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců.
  • Jednáme s vedením univerzity o kolektivní smlouvě, která všem zaměstnancům zajišťuje práva nad rámec zákoníku práce a dalších právních předpisů.
  • Disponujeme kontrolními pravomocemi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spolupracujeme se Státním úřadem inspekce práce a dalšími kontrolními orgány.
  • Poskytujeme finanční výpomoc členům naší organizace v tíživé životní situaci.
  • Omezujeme všechny formy diskriminace a šikany na pracovišti.
  • Podílíme se na zlepšování vztahů mezi zaměstnanci pořádáním společenských akcí.