Přihláška

Všichni členové ZO VOS UJEP hradí měsíčně příspěvek ve výši 0,8 % ze mzdy se stropem 300 Kč.

Vyplněné a podepsané dokumenty zašlete na email kozakovicm@g.ujep.cz nebo je můžete přinést osobně důvěrníkům, či libovolnému členovi výboru.

Stanovy VOS (.pdf)
Přihláška (.docx)