Právní poradenství členům odborů

Právní poradenství poskytuje zdarma všem členům naší odborové organizace Mgr. Tomáš Palla. Vyplněné žádanky pošlete oskenované na email předsedy výboru nebo tajemnice výboru (kozakovicm@g.ujep.czdenisa.vrablova@ujep.cz), kteří vám žádanku potvrdí podpisem a razítkem. Oskenované žádanky pak pošlete v příloze na email palla.tomas@cmkos.cz rovnou s výstižným a úplným popisem vaší záležitosti spolu s podklady. Komunikace s právníkem musí probíhat efektivně. Není žádoucí zastírat stav věci. S formulací vaší záležitosti vám mohou diskrétně pomoci členové výboru.

Žádanka doložení členství pro poskytnutí právní pomoci (.docx)
Žádanka o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS (.doc)