Výbor odborů podporuje protestní akci Kolaps systému

Výbor ZO VOS UJEP 1843 vyslovil podporu protestní akci Kolaps systému, která proběhne 3. 6. 2024 od 16:00 na náměstí Jana Palacha v Praze. Výbor ZO VOS UJEP plně souhlasí s hlavním cílem protestu, že je třeba navýšit institucionální financování vysokého školství o 11 miliard Kč spolu s plánem stabilizace financování na roky 2025–2030. Akci je možné podpořit nejen účastí, ale také vyplněním formuláře na webu. Více informací je na webu Hodina pravdy.