Světová věda – bez peněz se nedá!

Předseda výboru ZO VOS UJEP se dne 3. 6. 2024 zúčastnil protestní akce iniciativy Hodina pravdy. Cílem této akce bylo vyjádřit podporu ministrovi Bekovi, aby v rámci jednání o rozpočtu získal prostředky pro navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol o 6 miliard korun pro rok 2025. Průvod zaměstnanců veřejných vysokých škol z celé republiky zamířil od náměstí Jana Palacha k Ministerstvu financí, Úřadu vlády a skončil u Ministerstva školství. Účastníci protestu akcentovali problematiku skandováním hesla z nadpisu tohoto článku. Dalším vzneseným požadavkem bylo navýšení rozpočtu českého školství na 5 % hrubého domácího produktu. Další protestní akce jsou plánovány na podzim, které odbory UJEP podpoří rovněž svou přítomností. Autorkou fotografií je Eliška Ošťádalová z iniciativy Hodina pravdy.